Wyszukiwarka

wyszukiwarka zaawansowana
Kategorie
Producenci
Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI BIFERNO.PL

 

Spis treści:

 • 1 Postanowienia ogólne
 • 2 Zasady przetwarzania danych osobowych
 • 3 Zakres i cel przetwarzania danych osobowych
 • 4 Uprawnienia Użytkowników
 • 5 Postanowienia końcowe

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających zesklepu internetowego dostępnego pod adresem biferno.pl(dalej jako „Sklep internetowy”).
 2. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Sklepu internetowegojestBarbara Machaj prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BIFERNO Barbara Machaj, Palcza 218, 34-211 Budzów, NIP: 552161360, REGON: 121130737, adres elektroniczny: info@biferno.pl (dalej jako „Administrator”).
 3. Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

 

 • 2

Zasady przetwarzania danych osobowych

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO.
 2. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 3. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Sklepie internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla założenia i prowadzenia konta Klienta oraz złożenia i realizacji zamówienia.

 

 • 3

Zakres, cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:
 2. prowadzenia konta Klienta w Sklepie internetowym,
 3. realizacji zamówień w Sklepie internetowym,
 4. marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów będącego uzasadnionym interesem administratora.
 5. W przypadku celów, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt a) i b) podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 pkt b)RODO,natomiast w przypadku celu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt c) podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
 6. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów: adres e-mail, nazwa firmy, adres, NIP, imię i nazwisko, telefon.
 7. Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:
 8. dane dotyczące prowadzenia konta Klienta - przez okres jego utrzymywania w Sklepie internetowym, do momentu zgłoszenia przez Klienta żądania jego usunięcia,
 9. dane związane z realizacją zamówień - przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży,
 10. dane związane z realizacją działań marketingowych - do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta wobec przetwarzania jego danych w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
 11. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych. Wyrażenie powyższych zgódjest dobrowolne, nie jest warunkiem realizacji zamówienia, ani prowadzenia konta Klienta w Sklepie internetowym.

 

 • 4

Uprawnienia Klientów

 

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne.
 3. Użytkownik ma prawo uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

 

 • 5

Postanowienia końcowe

 

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności zastosowanie ma Regulamin Sklepu internetowego.
 2. Klient może uzyskać dostęp do niniejszej Polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Sklepie internetowym.
 3. Administrator może dokonać zmiany postanowień Polityki prywatności po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Polityki prywatności w Sklepie internetowym nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 4. Polityka prywatności wchodzi w życie w dniu 23.05.2018

 

Projekt i wykonanie Fastlan.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl